Aleksandra Beļcova

Aleksandra Beļcova tiek saukta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm Latvijā.

"Viņa patiesi bija gara aristokrāte, un tā vislabākais liecinieks ir viņas māksla," tā par savu māti, mākslinieci Aleksandru Beļcovu rakstījusi Tatjana Suta.

Apjomīgā grāmata ir bagātīgi ilustrēta gan ar darbu reprodukcijām, gan fotogrāfijām un dokumentāliem materiāliem. Lielākā daļa izdevumā iekļauto mākslas darbu tiek publicēta pirmoreiz. Autore par grāmatas tapšanu stāsta: “Ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja izveidošanu 2008. gadā kļuva pieejams mākslinieces privātais dokumentu un vēstuļu arhīvs. Šis vērtīgais materiāls palīdzējis rekonstruēt mākslinieces biogrāfijas atsevišķas epizodes un daiļrades evolūciju,”

2019

Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu un krievu valodā
Autore Natālija Jevsejeva
Literārā redaktore un korektore Sanda Rapa
Tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš. Angļu teksta korektore Iveta Boiko. Krievu teksta redaktors: Aleksandrs Zapoļs
Dizains Inga Ģibiete

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss. Foto: Normunds Brasliņš, Mārtiņš Lablaiks, Jānis Pipars
504 lpp. mīkstais sējums ar atlokiem ISBN 978-9934-565-73-1

Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Dina un Jānis Zuzāni

Saistītie mākslinieki: Beļcova Aleksandra
Grāmatas autors: Natālija Jevsejeva
Loading...