Baltars

Izdevums “Baltars” ir plašākais un apjomīgākais līdz šim porcelāna apgleznošanas darbnīcai veltītais pētījums.

Tā nolūks ir sniegt pēc iespējas detalizētāku priekšstatu par to, cik no Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem “Baltars” izstrādājumiem ir saglabājušies līdz mūsdienām, apzināt to provenanci un pašreizējās atrašanās vietas.
Grāmatā ietverti vairāki mākslas ekspertu raksti. Dace Ļaviņa sniedz detalizētu pētījumu par vēsturiskajiem apstākļiem, kādos radās un pastāvēja “Baltars”, kā arī par personām, kas to veidoja – Romanu Sutu, Aleksandru Beļcovu, Sigismundu Vidbergu un Dmitriju Abrosimovu. Irēna Bužinska, Ilze Martinsone un Džeremijs Hovards (Lielbritānija) pētījuši laikmeta ārzemju mākslas virzienus – Krievijas revolucionārās un avangarda mākslas ietekmes un Parīzes mākslas stilu hegemoniju darbnīcas “Baltars” mākslinieku radošajās izpausmēs.
“Baltars” izdevumu var uzskatīt arī par pirmo pēc iespējas pilnīgo darbnīcas zinātnisko katalogu. Tajā iekļauti visi apzinātie mākslas priekšmeti, ko darinājuši “Baltars” mākslinieki – Aleksandra Beļcova, Lūcija Kuršinska, Romans Suta, Erasts Šveics un Sigismunds Vidbergs. Par katru no tiem sniegtas pieejamās ziņas.
Grāmatas noslēgumā “Baltars” mākslinieku biogrāfijas, izstāžu saraksts, personu rādītājs un bibliogrāfija.

2019. gads
Latviešu valodā
336 lappuses
Izdevniecība Neputns, Rīga

Saistītie mākslinieki: Beļcova Aleksandra
Grāmatas autors: Laviņa Dace
Loading...