Nāc tomēr un tomēr. Latvijas mākslinieku izstāde, kas veltīta Aspazijas daiļradei

Mākslas darbu idejas pamatā ir Aspazijas dzejas, vēstuļu, autobiogrāfijas un, it īpaši, personīgās bibliotēkas izpēte. Izstādes nosaukumu veido aicinājums no Aspazijas vēstules Rainim.

Veltījumi Aspazijai ir gan liriskas sarunas gleznās, kur Aspazijas jūtu, ilgu un pārdomu pasauli atklāj viņas pašas radītie tēli, gan audiovizuāls stāsts, kas veidots no sajūtu, Aspazijas tekstu un dabas ainavu savstarpējas spēles, gan smalkā filcējumā iestrādātas vizuālas atsauces no Aspazijas dzejas krājuma “Sarkanās puķes” pirmizdevuma, gan krāšņā, barokālā gleznojumā atklāta rozes simboliskā nozīme, iedvesmojoties no dzejoļu krājuma “Kaisītās rozes”.

Izstāde ir noslēgums projektam, kurā jau otro gadu mākslinieces piedalās, vadot mākslas un dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazijas mājā un vasarnīcā. Darbnīcās, izmantojotdažādas tēlotājmākslas tehnikas (grafiku, glezniecību, video, tekstila dizainu u.c.) un rosinot bērnus un vecākus iepazīt Aspazijas tekstus, ģimenēm ar bērniem bija iespēja radoši darboties kopā, veidojot savus mākslas darbus.

Mākslinieki

20 Dec - 15 Feb 2020

Baznīcas iela 30, Rīga
+371 672 726 43
Otr. - Svēt. 11.00 - 17.00

pievienot maršrutam
Loading...