Buimisters Jegors

www.buimister.art

Mākslinieks ir dzimis un audzis Latvijā, bet studēt izvēlējās Anglijā. Ieguvis bakalaura grādu Kambervelas mākslas koledžā, šobrīd turpina studijas Londonā, Goldsmitas koledžā. Buimisters stāsta, ka mācībās galvenais uzsvars likts uz vizuālās valodas izpēti – kādas iespējas sniedz katra tehnika, īpaši saistībā ar stāstījuma mērķi. Mūsdienu mākslu viņš raksturo kā sarunu. Būtiski ir uzdot īstos jautājumus un sniegt spēcīgas atbildes, saglabājot un sargājot sev svarīgo.

 

Loading...