Kvēpa Madara

(06.01.1996)

www.kvepa.com

“Madara Kvēpa ir viena no perspektīvākajām jaunajāmlatviešu gleznotājām, kuras pētnieciskā attieksme pretglezniecību un rūpīgā motīvu izvēle ikreiz īstenojas estētiski un saturiski piepildītā rezultātā. Madaras glezniecības vēriens irsajūtams smalkumā un niansētībā, ar kuru viņa faktiskajairealitātei atrauto abstrakciju plūstoši tuvina noteiktai laikmetīgāsmākslas izteiksmes formai.” / Auguste Petre

Māksliniece izsaka īpašu paldies savai mammai, sinoloģei un ķīniešu valodas speciālistei, kura, pati to neapzinoties, ar savuprofesijas izvēli viņas daiļradē un domāšanā ir atstājusi būtiskunospiedumu.

Iepriekšējās izstādes

Getrudes iela 62a, Рига
Otr. - Piekt. 13.00 - 19.00, Sest. 13.00 - 17.00

Loading...