Lekuze Una

(25.06.1990)

Māksliniece uzskata, ka mācīšanās process mākslā ir nebeidzams,un iedvesmas radošajā darbā var kalpot absolūti viss. Pat ļotišokējošas lietas.

Tāpat renesanses mākslinieki, mākslinieki pētīja cilvēkaanatomiju, slepus secējot no kapsētas nozagtos līķus, un unaLecuse savā studijā disektē veco meistaru darbus, nemitīgiatklājot jaunas attiecīgā laika tehnikas un raksturīgās iezīmes. Viņanezaga veco saimnieku darbus, bet atzīst, ka ķermeņu reālajāsagatavošanā, viņai ar to bija jātiek galā mācību procesā, navnekā romantiska. Taču nav negatīvu faktu, ka patiesu izpratni parcilvēka anatomiju var iegūt tikai šādā veidā, - uzsver mākslinieks,kura darba centrā vienmēr ir cilvēks.

Glezna savā ziņā ir neizdibināma slepkavība, jo tai ir gan motīvi,gan cilvēks, gan notikumu eskalācija, gan simboliskas atsauces uzrisinājumu.

Šajā ziņā visinteresantākie ir veco meistaru darbi, kuros ir tikkomanāma simbolika, gluži Rēbuss, kuram jāšķiras ar pašuskatītāju. to sauc Johanness Vērmeers un Gustavs.

Mākslinieces darbu lielā mērā ietekmēja tas, ka pirms studijāmglezniecības jomā viņa devās studēt jurisprudenci Ķīnā. Sākotnējiviņa studēja ķīniešu Konfūcija centrā un pēc tam papildinājasavas valodas zināšanas Ķīnā.

Māksliniece una Lekuse strādā eļļas tehnikā, veidojot figurālaskompozīcijas, portretus, cēlienus, klusas dabas ainavas. Īpašistudējis un perfekti apguvis cilvēka plastisko anatomiju.Mākslinieka darbi izstādīti ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā, Kērsonamākslas muzeja Latvijas mākslas kolekcijas kolekcijā, arīprivātkolekcijās Norvēģijā, Zviedrijā, Francijā, Itālijā, Austrijā,Šveicē, ASV, Kanādā, Korejā un citās valstīs.

Loading...