Mezule Ella

www.ellamezule.com

Ella Mežule bieži spēlējas ar zīmju dažādo un daudzpusīgo uztveri, radot gan gleznas,gan ilustrācijas. Ella lielākoties strādā eļļas un akvareļa tehnikās, kuras papildina ar instalāciju vai radītās vides telpiskajiem elementiem.

Noskaņa un cilvēka klātbūtne ir galvenās mākslinieces darbus caurvijošās norises. Arī stāstam ir liela nozīme, taču darbos tie pārklājas un mijiedarbojas, veidojot dažādas formas.

Beigusi JRRMV kā tēlniece, LMA bakalauru glezniecības nodaļā, šobrīd studē glezniecību LMA Maģistratūrā. Studējusi arī Īrijā un Itālijā. Aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs no 2009. gada un veidojusi vairākas personālizstādes.

Iepriekšējās izstādes

Baznīcas iela 30, Rīga
+371 672 726 43
Otr. - Svēt. 11.00 - 17.00

Loading...