Pauls-Vīgnere Edīte

(16.09.1939)

Edīte Vīgnere ir viena no nedaudzajām mūsdienu gobelēnasmeistarēm, kas veic visu darbu no ieceres līdz gatavā darbaizlaišanai, nepiemērojot audu pakalpojumus. Vigners strādā uzvertikālās stelles, nogriezdams gatavo ruļļa audumu. neizstrādāsagatavošanas kartonus, ierobežojot orientēšanās metu izveidi,paredzot pamatkrāsu risinājumu un pārmetot kompozīciju kopējosvaibstos. Māksliniece strādā pie gobelēna, paļaujoties uz savuintuīciju, daudzējādā ziņā improvizējot, jo ieceres gaitā iecere varmainīties. Turklāt Vīgneres darbs vienmēr atšķiras ar kompozīcijasun krāsu gammas viengabalainību, attēla ritma ievērošanu, skaidruzīmējumu. Vignere patstāvīgi izvēlas un krāso (strādā tikai ar vilnu)un pati izpilda visus gobelēnu aksesuārus.

1960. gadu vidū latviešu gobelēna pamatpazīmes tika uzskatītaspar stingru kompozīcijas frontālitāti, daudzfigūru vienveidīgā ritmāun atturīgo krāsu gammu. Vīgners, viens no pirmajiem (sekojaHeimatam), atguvās no stereotipa, atgriežoties pie tetovēšanas, viņa mastērisms, piesātinātas krāsas un ievietojot gobelēnuaplikāciju. V. Savickis atzīmē Vīgneres un Latvijas māksliniekudaiļrades tuvumu, piemēram, D.Skulmi, I.Zariņu, E. Iltneru.

No divdesmitā gadsimta vidus mūsdienu gobelēna māksliniekiaktīvi risina telpiskās vides organizācijas problēmu, ievadot audupaklāju interjerā ne tikai dekora priekšmetu, bet pilntiesīguarhitektūras kompleksa daļu. Monumentālo kompozīciju veidošanakonkrētam interjeram nodarbojās arī Edīte Vīgnere.

Veiksme bija Vīgneres darbs baroka laikmeta interjeram viena nopils zālēm Rundālē (1984). Gobelēna māksliniekiem, kuri piedalījāspils restaurācijā, tika izvirzīts nosacījums, veidojot gobelēnus,izmantot XVII—XVIII gadsimtu materiālus un tehnoloģijas. Vīgnereizveidoja daudzplānu verdi - elegantu variāciju par to laikmetu(vilnas un zīda pavedieni, kas krāsoti ar anilīnu un augu izcelsmesaugiem, pēc linu pamatnes).

Iepriekšējās izstādes

Skārņu ielā 10, Rīgā
+371 672 222 35
Otrd. - Svētd. 11.00 - 17.00, Trešd. 11.00 - 19.00

 

Skārņu ielā 10, Rīgā
+371 672 222 35
Otrd. - Svētd. 11.00 - 17.00, Trešd. 11.00 - 19.00

 

Skārņu ielā 10, Rīgā
+371 672 222 35
Otrd. - Svētd. 11.00 - 17.00, Trešd. 11.00 - 19.00

 

Loading...