Sprince Gita

Gita Sprince studējusi tradicionālos zīmēšanas un krāsošanaspaņēmienus eļļu, kazeīnu un olu temperu no attiecīgajāmmākslas jomām, arī eksperimentējusi ar citiem materiāliem,specializējoties tradicionālo un netradicionālo materiālupielietošanā. Turklāt viņa apguva fotografēšanu, iespieddarbuizgatavošanu, grafisko mākslu, mākslas pedagoģiju, tektoniku,psiholoģiju, mākslas vēsturi. Viņa attīstīja radošās prasmes unapguva, tās izmantot, izmantojot jaunos medijus. Brīvajā laikāviņai bija arī ar rokām darināti apģērbi, lielākoties kleitas no saviemdizainiem. Adīšana un gleznošana vienmēr ir bijusi liela viņasdzīves sastāvdaļa, un viņa jūt, ka savos darbos spēj tos abusapvienot kopā. Latvijas Mākslas akadēmija viņai devusinepieciešamos rīkus un zināšanas, lai attīstītu sevi māksliniekuun nenovērtējamu pieredzi, ko viņa citādi nevarētu iegūt.

Iepriekšējās izstādes

Getrudes iela 62a, Рига
Otr. - Piekt. 13.00 - 19.00, Sest. 13.00 - 17.00

Loading...